Expansievoegen – zwevend leggen

Doordat MMF-vloeren bij veranderingen in de omgevingstemperatuur of vochtomstandigheden rekken en samentrekken, moet de MMF-vloer uitsluitend zwevend gelegd worden. Andere montagesoorten moeten schriftelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Er moeten expansievoegen worden aangebracht op alle opstaande delen, bouwkundige begrenzingen, rondom vaststaande objecten (zoals keukenblokken, haarden, ovens en deurdrempels), tussen afzonderlijke ruimten, als overgang tussen twee verschillende vloeren alsmede in ruimten met complexe contouren.
Gebruik afstandshouders en verwijder deze na het leggen van de vloer weer.

Deurelementen en deurkozijnenmoeten zover worden ingekort, dat de panelen zonder kracht uit te oefenen eronder kunnen worden geschoven.

Als vuistregel geldt:
per strekkende meter vloer is aan elke zijde van de ruimte een expansievoeg van ten minste 1,5 mm vereist.
Bij een ruimtebreedte van bijvoorbeeld 5 meter resulteert dit in een expansievoeg van ca. 8 mm aan elke zijde.

Neem deze minimumafstand altijd in acht. De expansievoeg mag nooit met siliconen opgevuld of als kabelgoot worden gebruikt. Volg om veiligheids- en garantieoverwegingen altijd de instructies van aanbevelingen van de fabrikant.

Houd rekening met het volgende: zwevend te leggen vloeren mogen nooit vast met de ondergrond worden verbonden!