Verdere instructies voor reiniging & onderhoud van MMF-vloeren

Neem altijd de betreffende instructies van de fabrikanten van de vloeren en de leveranciers in acht!

 • Na het leggen moet de vloer in ruimten die tijdens de bouwperiode nog druk worden bezocht, door geschikte afdekmaterialen tegen beschadigingen worden beschermd.
 • Bij gebruik van plakband op vloeren moet rekening worden gehouden met wisselwerkingen of verplaatsingen. Daarom moet de geschiktheid van het plakband van te voren door de desbetreffende fabrikant worden bevestigd.
 • Om schade aan vloeren door meubilair te voorkomen, moeten stoel-, tafel- en meubelpoten worden voorzien van geschikte beschermende glijders of onderlagen. Deze zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar bij de aangesloten MMFA-ondernemingen (www.mmfa.eu)
 • Preventief moeten er zo licht mogelijke, bewegingsvrije meubelglijders worden gebruikt.
 • Steunvlakken van stoel- en meubelglijders moeten vlak en bij de randen afgerond zijn.

  Metalen glijders kunnen in contact met vocht corroderen en zo vlekken op de vloer veroorzaken.

 • In onderwijsinstellingen raden wij het gebruik van speciale, extra veilige glijders aan.
 • Gebruik uitsluitend geschikte stoel- em meubelwielen comform DIN EN 12529 (type „W“- zacht). Stoelwielen alsook stoel- en meubelgijders moeten regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden.
 • Bloempotten van terracotta of klei kunnen verkleuringen op de vloer veroorzaken. Gebruik geschikte, bewegingsvrije onderzetters.
 • Vochtvorming onder voorwerpen moet worden voorkomen.
 • Gekleurde rubberen of kunststof glijders en wielen, maar ook donkere auto-, fiets- of apparaatbanden kunnen mogelijk verkleuringen op vloeren veroorzaken. Gebruik indien mogelijk lichte, bewegingsvrije meubelglijders, wielen of banden en neem de instructies van de fabrikant in acht.
 • Chemicaliën en andere kleurmiddelenkunnen, afhankelijk van concentratie en inhoudsstoffen oppervlakveranderingen veroorzaken en moeten daarom bij contact zoveel mogelijk direct van het vloeroppervlak worden verwijderd.
 • Hoge puntbelastingen bij een klein standvlak kunnen bij vloeren evt. onherstelbare putjes of beschadigingen veroorzaken. Gebruik bij hoge puntbelastingen indien nodig geschikte en voldoende grote onderlagen, om lasten te verdelen.
 • Het belopen van vloeren met naaldhakken of schoenen met hoge hakken kan beschadigingen aan het vloeroppervlak veroorzaken.
 • Slipweerstand en loopbeveiliging van vloeren wordt wezenlijk beïnvloed door ingelopen vuil, de reinigingsfrequentie en de gebruikte reinigings-/onderhoudsproducten. Gebruik uitsluitend op elkaar afgestemde reinigings-/onderhoudsproducten vna een fabrikant.
 • Schuurpoeder, sanitairreiniger, zuren of krachtige oplosmiddelen kunnen mogelijk beschadigingen aan het vloeroppervlak en aan inrichtingsvoorwerpen veroorzaken.
 • Door gebruik te maken van voldoende zonwering bij ramen en terrasdeuren kunnen door UV-licht veroorzaakte verblekingen en kleurveranderingen op vloeren worden voorkomen resp. verminderd.
 • Wond en huid gepigmenteerde desinfecterende middelen, evenals haarkleurings- of peroxidehoudende bleekmiddelen, kunnen onherstelbare verkleuringen van de vloer veroorzaken. Als er onzekerheid bestaat over het gebruik van chemische, gekleurde substanties of levensmiddelen, moet er eerst een weerstandsproef op een onopvallende plek op de vloer of op een niet gelegd stuk vloer worden uitgevoerd.