Reiniging & onderhoud van MMF-vloeren – industriële toepassingen

In nagenoeg alle gevallen beschikken de meerlaags opgebouwde modulaire vloeren (MMF) over zeer hoogwaardige en slijtvaste oppervlakken, die bij een correcte reiniging en onderhoud conform het gebruiksdoel een lange levensduur van deze vloerbedekking garanderen.

Aanwijzing: voor het zwevend leggen en vooral voor MMF-vloeren met HDF-dragers zijn vochtarme reinigingsmethodes vereist.

Welke vloer is gelegd? Natuurstenen, kunststenen en textielvloeren zijn meestal nog als zodanig herkenbaar. Het materiaaltechische onderscheiden en classificeren bij houtproducten, parket, laminaat en elastische vloeren wordt echter al lastiger. – Dit geldt vooral, wanneer de vloeren reeds zijn ingebouwd en de voor reiniging en onderhoud verantwoordelijke personen niet over extra informatie over de vloer beschikken. Voor de meerlaags opgebouwde modulaire vloeren wil de Europese vereniging MMFA e.V. de nodige voorlichting verrichten.

In de instructies over reiniging en onderhoud in het technische informatieblad TM 3 van MMFA e.V. en op deze website worden uitsluitend de meerlaags opgebouwde modulaire vloeren (MMF) conform DIN EN 16511 behandeld – in de praktijk ook wel hybride, multilayer-, vinyl-, of designvloeren genoemd. Door het verstrekken van een schriftelijke reinigings- en onderhoudshandleiding voor de individuele vloer, vervult de aannemer zijn verplichting conform DIN 18365 – vloerwerkzaamheden.

Gratis downloaden: technisch informatieblad van MMFA

TM 3 – Reiniging en onderhoud van meerlaags opgebouwde modulaire vloeren (MMF) in industriële toepassingen (DE)

Bijlage 1 Reiniging+onderhoud_MMF-vloeren – Beknopte handleiding woonbereik (consumenten)_(DE).pdf

Opmerking: in de instructies op het technische informatieblad van MMFA voor reiniging en onderhoud en op deze website worden uitsluitend de meerlaags opgebouwde modulaire vloeren (MMF) conform DIN EN 16511 behandeld – in de praktijk ook wel hybride, multilayer-, vinyl-, of designvloeren genoemd.

De in het land of gebied van aankoop geldende wettelijke bepalingen dienen altijd te worden opgevolgd.

De beschreven reinigings- en onderhoudsadviezen voor MMF-vloeren zijn gebaseerd op de actuele stand van de reinigingstechniek alsmede op praktijkervaringen.

Het technische informatieblad TM 3 moet eenduidige begripsdefinities en reinigingssoorten en hieraan gerelateerde reinigingsprocedures bieden, die voor het waardebehoud van MMF-vloeren van toepassing zijn. Zo worden de begrippen niet alleen eenduidig gedefinieerd, maar wordt per reinigingssoort ook de juiste reinigingsprocedure bepaald. Dit maakt een gezamenlijke dialoog mogelijk tussen de bij het waardebehoud betrokken partijen (legger, verantwoordelijk facility management, reinigingsmedewerkers, reinigingsmiddelen- en apparaatfabrikanten) en vergemakkelijkt het adviseringsgesprek bij de klant resp. gebruiker van de vloer.

De aanbevelingen uit de MMFA-onderhoudshandleiding dienen als aanvullingen op de reinigings- en onderhoudsaanbevelingen van de binnen de MMFA e.V. georganiseerde fabrikant van de vloeren en reinigingsmiddelen. Deze vormen een vrijblijvende richtlijn en maken geen aanspraak op volledigheid. Deze voldoen naar beste weten aan de actuele stand van de techniek. Hieruit kunnen geen garantieclaims worden afgeleid!

In geval van twijfel moeten adviezen van de fabrikant/leverancier van de MMF-vloer per individueel object worden ingewonnen.

Geschikte reinigingsmiddelen/vlekkenverwijderaars kunt u verkrijgen in winkels waar u de MMF-vloer hebt gekocht. Houd rekening met het volgende: ook huurders of andere gebruikers dienen het informatieblad te kennen, zodat ze de goede eigenschappen ervan gebruiken en de waarde van MMF-vloeren behouden kunnen.