Wat zijn MMF-vloeren?

De nog tamelijk jonge vloerengroep „Multilayer Modular Floor Coverings“ (MMF) omvat

  • meerlaags, half stijve, modulair opgebouwde vloerelementen
  • in de vorm van tegels of planken
  • met een slijtvaste en decoratieve deklaag,
  • die lijmvrij in een losse – d.w.z. „zwevende“ – vorm tot één vloer worden samengevoegd.

De Europese norm: DIN EN 16511

Binnen de Europese DIN-norm EN 16511 worden de MMF-vloeren als volgt gedefinieerd:
“Vloerpanelen– half stijve, decoratieve vloer in de vorm van een plank of tegel met een meerlaagse constructie en bewerkte randen, die een samenvoeging van het product tot een grotere eenheid mogelijk maken. Opmerking 1 over de begripsbepaling: een meerlaagse constructie bestaat uit een slijtvaste toplaag, een decoratieve deklaag, dragermateriaal en normaal een tegenlaag.”

„DIN EN 16511 – Losgelegde panelen – Niet-flexibele meerlagige modulaire vloerpanelen (MMF) met slijtbestendige toplaag“ werd voor het eerst in augustus 2014 officieel gepubliceerd.
(Engelse versie: Loose-laid panels – Semi-rigid multilayer modular floor covering (MMF) panels with wear resistant top layer; Franse versie: Panneaux pour pose flottante – Panneaux de revêtement de sol semi-rigides, multicouches et modulaires (MMF) avec couche supérieure résistante à l’usure)

In deze Europese norm zijn de producteigenschappen van meerlaagse, half stijve, modulaire vloeren in de vorm van tegels of panelen met een slijtvaste toplaag en een decoratieve deklaag vastgelegd. Voor deze norm verantwoordelijk is in Duitsland het comité NA 042-04-30 AA „toetsingscommissie m.b.t. CEN/TC 134/WG 11 en ISO/TC 219/WG 3 laminaatvloeren“ krachtens DIN.