Prestatiekenmerkingen van onderlagen

Er bestaat een reeks prestatiekenmerken waarover een onderlaag onder MMF-vloeren moet beschikken, om bepaalde eisen te kunnen vervullen:

1. Prestatie in relatie tot de ondervloer/de constructie
PC: compensatie van puntvormige ongelijkmatigheden (Punctual Conformability)
SD: waterdampdiffusieweerstand (Sd-waarde, Water Vapor Diffusion Resistance)
R: thermische weerstand (Thermal Resistance)

2. Prestatie in relatie tot het gebruik van de vloer
DL: dynamische drukbestendigheid (Dynamic Load)
CS, CC: drukbestendigheid (Compressive Strength) en permanente drukbestendigheid (Compressive Creep)

3. Prestatie in relatie tot de akoestiek
IS: contactgeluidvermindering (Impact Sound Reduction)
RWS: uitgestraald loopgeluid (Radiated Walking Sound)