Begripsbepalingen voor reiniging & onderhoud van MMF-vloeren

Meerlaags opgebouwd modulaire vloer (MMF)
Vloer conform EN 16511 alsmede andere half stijve modulaire vloeren om zwevend te leggen (bijv. „LVT, designvloeren” etc.).

Modulair
Elementen die als afzonderlijke planken of tegels met bewerkte randen worden geleverd, die het mogelijk maken het product tot een gesloten, uniforme vloer samen te voegen.

MMFA-productcategorieën
Het productspectrum is zeer breed. De MMFA e.V. maakt momenteel onderscheid tussen de volgende verschillende constructietypes, afhankelijk van het type draaglaag (op basis van houtmaterialen, kunststof of anders).

Zwevend gelegde, meerlaags opgebouwde modulaire vloeren…

Reiniging
Heel eenvoudig gezegd: onder het begrip reiniging worden alle methodes verstaan waarmee stof of aanhechtend vuil alsmede aangebracht onderhoudsmiddel weer verwijderd worden.

Onderhoud
Onder het begrip onderhoud worden maatregelen verstaan waarbij een beschermende laag of opofferingslaag op de vloer wordt aangebracht. De te ontwikkelen onderhoudslaag is verwijderd (tijdelijk), of blijft permanent (niet verwijderbaar) op het vloeroppervlak.

Natwismethode in twee stappen
De natwismethode in twee stappen vormt de klassieke natwismethode. Hierbij wordt in een eerste handeling met behulp van een schoonmaakdoek zoveel reinigingsvloeistof op de vloer aangebracht, dat aanhechtende watergebonden verontreinigingen week gemaakt resp. losgeweekt worden. In een tweede handeling wordt het aldus ontstane „vuile water “ (reinigingsvloeistof en vuil) met droge of sterk droog gemaakte schoonmaakdoeken weer opgenomen. Het reinigingseffect is bij deze methode krachtiger dan bij natwissen in één stap. Bovendien droogt op deze manier het vloeroppervlak sneller op.

Afsluitende reiniging
De nieuw gelegde vloer moet vóór gebruik worden onderworpen aan een afsluitende reiniging, om leg- en bouwresten en verontreinigingen te verwijderen. In principe moet de legger de vloer bezemschoon opleveren (reiniging grof bouwafval). Als er sterk aanhechtende verontreinigingen door vegen of stofzuigen niet kunnen worden verwijderd, moet de vloer met een geschikt reinigingsmiddel worden gewist (fijnbouwreiniging).

Onderhoudsreiniging
Onder de onderhoudsreiniging worden zich regelmatig herhalende reinigingswerkzaamheden tijdens de gebruiksfase verstaan. De onderhoudsreiniging dient voor het verwijderen van continue vervuiling en voor het behoud van de gebruiksgerelateerde vereisten aan de vloer.

Tussentijdse reiniging
Intensievere reinigingswerkzaamheden die buiten de onderhoudsreiniging vallen en vraaggestuurd plaatsvinden. De tussentijdse reiniging heeft als doel het tijdstip van de basisreiniging zoveel mogelijk uit te stellen. Verontreinigingen die tijdens de onderhoudsreiniging niet kunnen worden opgeheven, moeten worden verwijderd zonder dat aangebrachte onderhoudslagen hierbij worden verwijderd. Het uiterlijk van het oppervlak moet worden verbeterd. Veelvuldig bezochte ruimten moeten worden aangepast aan de algehele uitstraling van de overige oppervlakken.

Basisreiniging
Een basisreiniging dient voor het verwijderen van aanhechtende verontreinigingen en versleten, verwijderbare onderhoudslagen of andere resten die ten koste gaan van het uiterlijk van de oppervlakken. Indien nodig wordt er een basisreiniging uitgevoerd.

Herstel/waardebehoud
Een herstel van de vloer is noodzakelijk, zodra de eerste slijtageverschijnselijken zich openbaren resp. het vloeroppervlak er onregelmatig uitziet (heterogeen). Hierbij wordt een onderhoudsmiddel over het volledige oppervlak aangebracht. Voor het waardebehoud kan, afhankelijk van de kwaliteit van het vloeroppervlak, een preventieve initiële behandeling plaatsvinden. Deze beschermt de vloer vanaf het eerste gebruik tegen mechanische belastingen en vergemakkelijkt de volgende onderhoudsreiniging. Voor een dergelijke initiële behandeling van de vloer is een afsluitende reiniging of basisreiniging vereist.

Renovatie
Voor renovaties vindt er een mechanisch-chemische reparatie over het volledige te renoveren oppervlak plaats (afhankelijk van de gevolgde methode). De oppervlakbescherming is daarna weer intact en functioneel, en het uiterlijk van het vloeroppervlak is homogeen en gelijkmatig. Aan een renovatie zijn significant hogere kosten en meer werkzaamheden verbonden. De renovatie moet door een gecertificeerde dealer worden uitgevoerd.