MMFA-statistieken

De MMFA e.V. publiceert eenmaal per jaar – normaal op de Fachmesse Domotex/Hannover in januari – de totaalcijfers-omzetcijfers van zijn gewone leden op basis van de MMFA-klassen. De gegevens wordt per kwartaal opgevraagd en de MMFA-jaaromzet wordt per klasse verwerkt.

De vereniging publiceert uitsluitend de volgende informatie; alle andere gegevens zijn vertrouwelijk en uitsluitend voor de verenigingsleden bedoeld.

(Conform het kartelrecht zijn ten minste vijf meldende bedrijven vereist.
Voor klasse 3 (nieuw: categorie MIXED) worden derhalve momenteel nog geen statistieken gepubliceerd.)

Download MMFA-statistieken 2018 (PDF)

!Indeling van de MMFA-productgroepen voor de MMFA-omzetstatistieken van 01/2018-12/2018 – Basis voor de MMFA-statistiek 2018 :

Overeenkomst inzake de binnen de MMFA vallende productgroepen (zoals goedgekeurd in de gezamenlijke vergadering van de MMFA-werkgroep Techniek en Marktontwikkeling in Düsseldorf op 16 november 2017):

Zwevend gelegde, meerlaags opgebouwde modulaire vloeren…

  • Klasse 1: Alle producten op een drager op basis van hout (≥ 65% houtpartikels/-vezels in de drager) met polymeer- of kurkoppervlak (dikte kurk < 2,5 mm).
  • Klasse 2: Substraten op polymeer- of polymeercomposietbasis met polymeeroppervlak en/of polymeerlaksysteem.
    Twee subklassen:
    Klasse 2A: LVT-klikproducten (conform EN10582) – heet geperst en gekalanderd.
    Klasse 2B: Alle andere polymeer-klikproducten (conform EN 16511) – EPC: Expanded Polymer Core en SPC: Solid Polymer Core.
  • Klasse 3: Alle andere vloeren die niet in klasse 1 of 2 of onder externe normen vallen.

Opmerking: tot de productklasse 3 behoren bijvoorbeeld modules met kliksysteem en textiel oppervlak of systemen op mineraal draagmateriaal.

Klasse 1 – Omzetstatistiek 2018

Klasse 1: (geldig tot 12/2018) Alle producten op een drager op basis van hout (≥ 65% houtpartikels/-vezels in de drager) met polymeer- of kurkoppervlak (dikte kurk < 2,5 mm).

a) Totale omzet 2017/2018 in m2 – per kwartaal
b) Totale omzet 2012-2018 in m2 – per jaar

Klasse 2 – Omzetstatistiek 2018

Klasse 2: (geldig t/m 12/2018) Substraten op polymeer- of polymeercomposietbasis met polymeeroppervlak en/of polymeerlaksysteem.

a) Totale omzet 2017/2018 in m2 – per kwartaal

b) Totale omzet 2012-2018 in m2 – West-Europa en Noord-Amerika

c) Totale omzet 2017/2018 in m2 – Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland