Doelen & taken

I. Preambule

De vereniging stimuleert en vertegenwoordigt de gemeenschappelijke branchespecifieke belangen en die van zijn leden middels:

 • Waarneming van de algemene, ideële, economische en industriële belangen, in het bijzonder door het bestrijden van oneerlijke concurrentie
 • Informeren, voorlichten en adviseren van de leden
 • Waarneming van de gemeenschappelijke belangen van de leden op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en normalisatie

II. Doelstellingen

De volgende doelstellingen zijn bepalend voor de verenigingsactiviteiten van de MMFA en vormen de richtlijnen voor het bestuur, de werkgroepen en het kantoor:

Intern

 • Informatieplatform voor producten en leveranciers
 • Opbouwen en onderhouden van zakelijke contacten onder de leden
 • Bedrijfsoverkoepelend voorkeursbeleid
 • Contactpunt voor internationale instellingen, organisaties en verenigingen

Extern

 • Imagoverbetering van de producten van meerlaags opgebouwde modulaire vloeren
 • Informeren van consumenten en detailhandel
 • Stimuleren van innovatie en kwalitatief leiderschap
 • Markttransparantie voor de gebruikers middels actieve normalisatiewerkzaamheden