Leggen van MMF-vloerelementen

Op de volgende pagina’s worden algemene aanwijzingen voor het leggen van MMF-vloerelementen gegeven.

Meerlaags opgebouwde modulaire vloeren:
vloer conform EN 16511:2014 alsmede andere half stijve meerlaags opgebouwde modulaire vloeren voor zwevend leggen.

Gratis downloaden: technisch informatieblad van MMFA

TM 2 – Leggen van meerlaags opgebouwde modulaire vloeren (MMF)

Opmerking: de instructies en opgaven op onze website en in het technische informatieblad TM2 hebben betrekking op zwevend aan te brengen, meerlaags opgebouwde modulaire vloeren.

De informatie op onze website en in het technische informatieblad TM2 maken geen aanspraak op volledigheid en voldoen naar beste weten aan de huidige stand van de techniek. Deze dienen als extra informatie m.b.t. productspecifieke instructies als bindende richtlijn. Hieruit kunnen geen garantieclaims worden afgeleid. Bij twijfel wordt in principe aangeraden, de fabrikant/leverancier van de MMF-vloerelementen te raadplegen. De in het land of gebied van aankoop geldende wettelijke bepalingen dienen altijd te worden aangehouden.