Bepalingen aangaande gegevensbescherming.

MMFA e.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Wij houden ons strikt aan de regels van de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de nationale wet inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden op deze website uitsluitend voor zover technisch noodzakelijk opgevraagd. De opgevraagde gegevens worden in geen geval doorverkocht of uit andere overwegingen aan derden verstrekt. De volgende verklaring biedt u een overzicht, hoe wij deze bescherming waarborgen en welk soort gegevens voor welk doel wordt opgevraagd.

1. Informatie over het opvragen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en bedanken u voor uw belangstelling. In het onderstaande lichten wij u in over de omgang met uw persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden.
1.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) is de MMFA Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e. V., Geregistreerd adres: Mittelstr. 50, 33602 Bielefeld (Brussels kantoor: : Rue Defacqz 52, 1050 Brussels, België), tel.: +32 (0)2 788 3169, fax: +32 (0)2 645 7999, e-mail: info@mmfa.eu. Onder verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verstaan we de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen voor verwerking van persoonsgegevens.
1.3 Deze website gebruikt om veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van het versturen van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen m.b.t. de verantwoordelijke) een SSL-resp. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks „https://“ en het slotsymbool in uw browserregel.

2. Gegevensverwerking op deze website

Bij puur informatief gebruik van onze website, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie doet toekomen, vragen wij uitsluitend gegevens op die via uw browser aan onze server worden verstuurd (zogenaamde ‘server-logfiles’). Wanneer u onze website bezoekt, vragen wij de volgende gegevens op, die voor ons in technische zin vereist zijn om u de website te kunnen tonen. Dit zijn normaal:

  • Browsertype/ -versie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina, d.w.z. bron/verwijzing van waaruit u op de pagina terechtkomt)
  • Hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres, evt.: in anonieme vorm)
  • Datum en tijd van de serveraanvraag
  • Hoeveelheid verstuurde gegevens in bytes

MMFA e.V. kan deze gegevens niet aan bepaalde bezoekers koppelen. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevensbronnen. De gegevens worden bovendien na statistische analyses gewist.

De verwerking vindt plaats conform art. 6 alinea 1 punt f DSGVO op basis van ons gewettigd belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of anderszins gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor het serverlogbestand na afloop te controleren, mochten er concrete aanwijzingen bestaan voor een onrechtmatig gebruik.

3. Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens opgevraagd. Het gebruik van ons contactformulier is vrijwillig. De door u verstrekte persoonsgegevens worden door MMFA e.V. uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen resp. voor de hieraan gerelateerde technische administratie en overeenkomstig de geldende bepalingen aangaande gegevensbescherming verwerkt. De gegevens worden gewist, zodra ze voor het doel van hun verwerking niet langer vereist zijn.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gewettigde belang in de beantwoording van uw aanvraag op basis van art. 6 alinea 1 punt f) DSGVO. Indien u contact met ons opneemt voor de afsluiting van een contract, geldt art. 6 alinea 1 punt b DSGVO als extra wettelijke grondslag. Uw gegevens worden na de verwerking van uw aanvraag gewist. Dit is het geval, wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende situatie is afgedaan en dit niet in de weg wordt gestaan door wettelijke bewaringsplichtingen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Wanneer wij uw herroeping hebben ontvangen, worden uw persoonsgegevens gewist.
U kunt ons uw herroeping telefonisch mededelen op +32 (0)2 788 3169 of ons een mailtje sturen: info(at)mmfa.eu

Een schriftelijke herroeping kunt u sturen naar:
MMFA
Multilayer Modular Flooring Association
Rue Defacqz 52
1050 Brussels
Belgium

Daarnaast kunt u het recht van bezwaar uitoefenen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

4. Cookies

Op deze website wordt op meerdere plaatsen gebruik gemaakt van zogenoemde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden bewaard en via uw browser worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde „session-cookies“. Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen.

Uw cookie-instelling
Instellingen wijzigen

Uw toestemmingsgeschiedenis

DatumVersieToestemmingen

Cookies die door deze website worden gebruikt

Essentieel

Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.

Polylang

NaamPolylang
AanbiederEigenaar van deze website
DoelVereist voor de meertaligheid van de website. De cookie slaat alleen de door de gebruiker geselecteerde taal op, zonder persoonlijke gegevens.
Privacybeleidhttps://mmfa.eu/nl/gegevensbescherming/
Cookie Naampll_language
Cookie Runtime1 jaar

PHP Session Cookie

NaamPHP Session Cookie
AanbiederEigenaar van deze website
DoelHet mogelijk maken om tijdens het gebruik gerelateerde verzoeken aan een gebruiker toe te wijzen.
Privacybeleidhttps://mmfa.eu/nl/gegevensbescherming/
Cookie NaamPHPSESSID

Statistieken

Statistieken Cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

Google Tag Manager

NaamGoogle Tag Manager
AanbiederGoogle LLC
DoelCookie van Google om geavanceerde script- en eventafhandeling te regelen.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy?hl=nl
Cookie Naam_ga,_gat,_gid
Cookie Runtime2 jaar

Matomo

NaamMatomo
AanbiederMMFA
DoelCookie van Matomo voor website analytics. Genereert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Privacybeleidhttps://mmfa.eu/nl/gegevensbescherming/
Host(s).mmfa.eu, mmfa.eu
Cookie Naam_pk_*.*
Cookie Runtime13 maanden

Google Analytics

NaamGoogle Analytics
AanbiederGoogle LLC
DoelCookie van Google voor website-analyse. Genereert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy?hl=nl
Cookie Naam_ga,_gat,_gid,_gcl
Cookie Runtime2 jaar

Externe media

Inhoud van videoplatforms en sociale mediaplatforms wordt standaard geblokkeerd. Als cookies van externe media worden geaccepteerd, is voor toegang tot deze inhoud geen handmatige toestemming meer nodig.

Canva

NaamCanva
Aanbiederhttps://www.canva.com
Privacybeleidhttps://www.canva.com
Host(s)canva.com, www.canva.com
Cookie Naam__cf_bm, __cfruid, __cid, CAI, CCK, CDI, CPA
Cookie Runtime1 jaar

Opt-out Google Tag Manager

Opt-out Google Analytics

Opt-out Matomo Analytics

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt ingelicht over het plaatsen van cookies. Hierbij kunt u ofwel van geval tot geval bepalen of u deze accepteert, ofwel sommige cookies of alle cookies weigert. Elke browser onderscheidt zich door de wijze waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt in het helpmenu van elke browser beschreven, waarin wordt aangegeven hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer…
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-o…
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDes…
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21482?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn, indien u geen cookies accepteert.

5. Webanalysediensten

– Google Analytics
Deze website gebruik Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) worden in principe naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie „_anonymizeIp()“, die een anonimisering van het IP-adres door middel van een afkorting garandeert en een directe relatie met personen uitsluit. Door deze extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het versturen ervan afgekort. Het volledige IP-adres wordt alleen bij wijze van uitzondering naar een server van Google naar de VS verstuurd en daar ingekort. In deze uitzonderingsgevallen vindt een verwerking plaats conform art. 6 alinea 1 punt f DSGVO op basis van ons gewettigde belang in statistische analyses van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw internetactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten jegens ons te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Naast de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u ook klikken op de volgende link, waarmee u een opt-out-cookie plaatst. Hiermee wordt registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst verhinderd (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domain; wanneer u uw cookies in deze browser wist, moet u deze link opnieuw aanklikken): Google Analytics deactiveren Het in de VS gevestigde Google LLC is voor het tussen de VS en Europa afgesloten verdrag inzake gegevensbescherming „Privacy Shield“ gecertificeerd, dat naleving van het binnen de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

5. Rechten van de betreffende personen

6.1 Het vigerende gegevensbeschermingsrecht garandeert u tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide beschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

– Informatierecht conform art. 15 DSGVO: u hebt in het bijzonder recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvanger of categorieën van ontvangers jegens wie uw gegevens gepubliceerd zijn/worden, de geplande opslagduur resp. de criteria voor het vastleggen van de opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, begrenzing van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, indienen van bezwaar bij een toezichthoudende instantie, de herkomst van uw gegevens, wanneer deze niet door ons bij u zijn opgevraagd, de aanwezigheid van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en evt. relevante informatie over de betreffende logica, alsmede de u betreffende reikwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking, alsook uw recht op voorlichting over de garanties die er conform art. 46 DSGVO bij het doorsturen van uw gegevens naar andere landen bestaan;
– Recht op correcte conform art. 16 DSGVO: u bent gerechtigd tot het direct laten corrigeren van u betreffende onjuiste gegevens en/of completering van uw bij ons opgeslagen incomplete gegevens;

– Recht op verwijdering conform art. 17 DSGVO: u bent gerechtigd tot het laten verwijderen van uw persoonsgegevens volgens de voorwaarden van art. 17 alinea 1 DSGVO. Dit recht bestaat echter niet, indien de verwerking voor uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een juridische verplichting, om redenen van algemeen belang, voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht vereist is;
– Recht op begrensde verwerking conform art. 18 DSGVO: u bent gerechtigd een begrensde verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, zolang de door u aangevochten juistheid van uw gegevens gecontroleerd wordt, indien u verwijdering van uw gegevens vanwege ongeoorloofde gegevensverwerking afwijst en in plaats hiervan een begrensde verwerking van uw gegevens verlangt, indien u uw gegevens voor de geldigheid, uitoefening of verdediging tegen rechtsvorderingen nodig hebt, nadat wij deze gegevens na het bereiken van een door ons beoogd doel niet langer nodig hebben, of indien u bezwaren geuit hebt verband houdend met uw bijzondere situatie, zolang nog niet vaststaat of onze gewettigde belangen prevaleren;
– Recht– Recht op voorlichting conform art. 19 DSGVO: indien u het recht op correctie, verwijdering of een begrensde verwerking jegens de verantwoordelijke geldend hebt gemaakt, is deze verplicht aan alle ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens gepubliceerd zijn, deze correctie of verwijdering van de gegevens of begrensde verwerking kenbaar te maken, tenzij dit onmogelijk of slechts na een onevenredige inspanning mogelijk is. U bent gerechtigd om over deze ontvangers ingelicht te worden.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 DSGVO: u bent gerechtigd uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en elektronisch verwerkbaar formaat te verkrijgen of het versturen ervan naar een andere verantwoordelijke te verlangen, voor zover zulks technisch realiseerbaar is;
– Recht op herroeping van verstrekte toestemmingen conform art. 7 alinea 3 DSGVO: u bent gerechtigd een eenmaal verleende toestemming van de verwerking van gegevens in de toekomst te herroepen. Bij een herroeping zullen wij de betreffende gegevens direct wissen, voor zover een verdere verwerking niet op een wettelijke grondslag voor een verwerking zonder toestemming gebaseerd kan worden. Hierdoor blijft de rechtmatigheid van de op basis van uw toestemming tot herroeping uitgevoerde verwerking echter onverminderd van kracht;
– Recht op bezwaar conform art. 77 DSGVO: indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de DSGVO, bent u – onverlet andere geschillen of beroepsprocedures – gerechtigd tot het uiten van een klacht. U kunt dit recht uitoefenen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werklocatie of de locatie waar de overtreding vermoedelijk heeft plaatsgevonden.

6.2 Herroepingsrecht
U bent gerechtigd om redenen samenhangend met uw specifieke situatie op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van gegevensverwerking in het algemeen belang gegevensverwerking op grond van een afweging van belangen plaatsvindt. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, beëindigen we de verwerking van de betreffende gegevens. Wij verwerken uw gegevens alleen dan nog, indien wij in het kader van de bescherming dwingende redenen voor gegevensverwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien gegevensverwerking dient voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht.

6. jsdeliver.net / jsdeliver.com/ cdn.jsdelivr.net

AOp onze website wordt de Java-scriptcode van de ondernemingProspectone Sp. z o.o., ul. Krolweska 65A, 30-081, Krakau, Polen (hierna: jsdeliver.net / jsdeliver.com / cdn.jsdelivr.net) geladen. De Java-scriptcode gstatic.com maakt onderdeel uit van Google voor analyse van de website-statistiek. Wanneer u in uw browser Java-Script geactiveerd en geen Java-Script-blocker geïnstalleerd hebt, verstuurt uw browser mogelijk persoonsgegevens naar jsdeliver.net / jsdeliver.com. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaring van jsdeliver.net / jsdeliver.com: https://www.jsdelivr.com/about. Om de uitvoering van Java-Script Code van jsdeliver.net / jsdeliver.com / cdn.jsdelivr.net / gstatic.com en fonts.googleapis.com in hun geheel te verhinderen, kunt u een Java-script-blocker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).

8. Opslagduur van uw persoonsgegevens

De opslagduur van de door ons opgevraagde persoonsgegevens is afhankelijk van de wettelijke bewaartermijn (bijv. handelsrechtelijke en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover deze niet langer voor de contractvervulling of voorbereiding van het contract vereist zijn en/of er van onze kant geen gewettigd belang voor een verdere opslag bestaat.

Meer informatie

Uw vertrouwen staat bij ons voorop. Daarom kunt u te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben waarvoor u in deze gegevensbeschermingsverklaring geen antwoord kon vinden of indien u gedetailleerdere informatie wenst, stuur ons dan een mailtje info(at)mmfa.eu, bel ons of schrijf ons op de bovengenoemde contactgegevens.