Waarom onderlagen?


Bij het zwevend leggen van meerlaags opgebouwde modulaire vloeren kan een onderlaag tussen de ondervloer en de vloer worden aangebracht. Een geschikte onderlaag biedt verschillende extra voordelen voor het vloersysteem als geheel: deze vermindert niet alleen de behoefte aan omvangrijke voorbereidende werkzaamheden voor de ondervloer, maar beschermt daarnaast de vloer en maakt zo een bevredigend lange levensduur van het product mogelijk.

Onderlagen bieden extra voordelen:

  • Garanderen van een correcte plaatsing
    Pas nadat alle oneffenheden zijn weggenomen en er een egale ondergrond is gecreëerd, kan een MMF-vloer correct zwevend worden gelegd.
  • Vloer permanent beschermen
    Een geschikte onderlaag garandeert een duurzame functionaliteit van het complete vloersysteem bij dagelijkse belastingen (bijv. door belopen of vallende voorwerpen). Gelijktijdig kan deze de planken beschermen tegen optrekkend bouwrestvocht.
  • Eigenschappen verbeteren
    Behalve een vermindering van loopgeluiden is de onderlaag van invloed op de thermische eigenschappen en het loopcomfort.

Gratis downloaden: technisch informatieblad van MMFA

“TM1 – Onderlaagmaterialen onder meerlaags opgebouwde modulaire vloeren (MMF) – test- en prestatie-indicatoren“
Opmerking: de instructies en opgaven op onze website en in het technische informatieblad TM1 hebben betrekking op onderlagen voor het los leggen onder zwevend gelegde, meerlaags opgebouwde modulaire vloeren. Deze hebben niet betrekking op producten met „gelamineerde onderlagen“ en evenmin op ruimten waarvoor speciale gebruikseisen en -specificaties gelden.
De informatie op onze website en in het technische informatieblad TM1 maken geen aanspraak op volledigheid en voldoen naar beste weten aan de huidige stand van de techniek. Deze dienen als extra informatie m.b.t. productspecifieke instructies als bindende richtlijn. Hieruit kunnen geen garantieclaims worden afgeleid. Bij twijfel wordt in principe aangeraden, de fabrikant/leverancier van de MMF-vloerelementen te raadplegen. De in het land of gebied van aankoop geldende wettelijke bepalingen dienen altijd te worden aangehouden.