Verenigingsstructuur

Het hoogste besluitvormingsorgaan van de vereniging wordt gevormd door de MMFA-ledenvergadering, die ten minste eenmaal per jaar op een internationale locatie samenkomt. Deze kiest het bestuur en de coördinatoren van de MMFA-werkgroepen voor hun tweejarige ambtsperiode. Binnen de ledenvergadering presenteren het bestuur, de werkgroepen en het kantoor van de MMFA-leden de actuele verenigingsprojecten en stellen deze ter discussie. Ook dient deze ontmoeting voor een intensieve uitwisseling van ideeën tussen de marktdeelnemers.

Het actuele MMFA-bestuur (gekozen in juni 2022):

MMFA-bestuur (v.l.n.r.): Carl Ruland, Sebastian Wendel en Jan Dossche. – Foto: MMFA

Voorzitter

Jan Dossche
(USFloors International, Kruisem, België)

Plaatsvervangend voorzitter – coördinator werkgroep Techniek

Sebastian Wendel
(W. Classen GmbH & Co. KG, Kaisersesch, Duitsland)

Bestuur – coördinator werkgroep Marktontwikkeling

Carl Ruland
(Novalis International Ltd., Bonn, Duitsland)

Accountant

Dr. Peter Hamberger
(Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Stephanskirchen)

Bedrijfsleiding

Feriel Saouli, SEC Newgate EU, Brussels, Belgium