Legrichting

Als vuistregel geldt, dat de MMF-panelen in de lengterichting op de hoofdlichtbron moeten worden gelegd.

In smalle of lange ruimten moet de legrichting worden aangepast aan de ruimtelijke verhoudingen. Smalle ruimten kunnen door het zijdelings plaatsen van de panelen groter lijken.

Volg de instructies van de fabrikant voor het leggen van de MMF-vloer.