Vochtige ruimten en ruimten met een hoog vochtgehalte resp. hoge temperatuur en MMF-vloeren

a) Ruimten met een hoog vochtgehalte
In ruimten met een hoog vochtgehalte – bijv. badkamers, keukens, toegangsruimten – of in andere ruimten die niet permanent zijn blootgesteld aan een hoog vochtgehalte, moet u voorkomen dat er vocht in de voegen en kieren van de constructie kan dringen. Hetzelfde geldt voor de randvoeg (zie afbeelding rechts: voegprofiel met afdichtlip).
In principe geldt: het betreffende MMF-product moet door de fabrikant in ruimten met een hoog vochtgehalte zijn toegelaten.
b) Vochtige ruimten
Vochtige ruimten, zoals zwembaden of douches, beschikken altijd over een afvoersysteem in de vloer.
In principe geldt: zwevend gelegde MMF-vloeren zijn niet geschikt voor vochtige ruimten!
c) Ruimten met een hoge temperatuur, zoals sauna’s
In principe geldt: MMF-vloeren zijn niet voor deze ruimten geschikt!