Waardebehoud van MMF-vloeren

Herstel/renovatie

Wanneer zich de eerste slijtageverschijnselen voordoen (bijv. microkrassen) of er reeds duidelijk zichtbare gebruikssporen op het MMF-vloeroppervlak te zien zijn, is een herstel resp. tijdige renovatie van het vloeroppervlak noodzakelijk.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de desbetreffende objecteigenschappen, kan er alternatief een herstel met verwijderbare onderhoudsmiddelen of kan een renovatie met permanente afdichtingen uitkomst bieden.

In intensief belaste gebruiksomstandigheden raden we vloer- en objectspecifiek een preventieve verzorging met verwijderbare onderhoudsmiddelen of een permanente afdichting aan, om

  • een resistente en beschermende werking te realiseren die in overeenstemming is met het betreffende gebruik (bijv. in vergelijking met alcoholische desinfectiemiddelen of kleurmiddelen) alsook
  • een vermindering van aanhechtend vuil en een eenvoudigere continue reiniging te realiseren. Het gevaar van binnendringend vocht bij voegen van aaneengrenzende vloerelementen, kan eveneens door een adequate reiniging resp. verzegeling tot een minimum beperkt worden.

Instructie: vanwege de verschillende fabrieksmatig aangebrachte oppervlakcoatings, moet u de instructies van de MMF-vloerfabrikant en de fabrikant van het reinigings- en onderhoudsmiddel altijd opvolgen!