Preventieve maatregelen voor MMF-vloeren

Voorkom binnendringend vuil!

Schoonlooproutes en vuilsluizen

Binnendringend vuil kan voor een groot deel worden voorkomen, door voldoende grote vuilsluizen vóór ingangen en schoonlooproutes in de toegangsgebieden aan te leggen en deze op te nemen in actieve reinigingswerkzaamheden.

Stoel- en meubelglijders

Stoelen met defecte of ontbrekende stoelglijders of ongeschikte stoelwielen vernielen zowel de oppervlakbeschermlaag als de vloer en moeten daarom worden vermeden.

Het gebruik van geschikte, bewegingsvrije stoel-/meubelglijders alsmede stoel-/meubelwielen (type W) wordt dringend aanbevolen (zie: Verdere instructies).

Overmatig vocht schaadt!

Om bij meerlaags opgebouwde modulaire vloeren (MMF) het gevaar van binnendringend vocht bij voegen van aaneengrenzende vloerelementen te minimaliseren, moeten reinigingsmaatregelen met verhoogde vochtverschijnselen resp. moet het gevaar van plasvorming en stilstaand water altijd worden voorkomen.

Door de reinigingsoplossing op te sproeien met bijv. een druksproeier en gebruik te maken van geschikte reinigingmachines, kan het gevaar van binnendringend vocht bij de voegen verminderd worden.

Er mag geen vocht als gevolg van reinigingswerk tussen vloer en onderlaag terechtkomen.

Bij een machinale reiniging moeten de apparaten en wielbelastingen worden afgestemd op het constructietype.