Bouweindreiniging van MMF-vloeren

De nieuw gelegde vloer moet vóór het eerste gebruik worden onderworpen aan een bouweindreiniging, om leg- en bouwresten evenals vuil te verwijderen.

De bouweindreiniging vindt plaats in twee stappen:

1.Reiniging grof bouwafval:

Reiniging van grof bouwafval gaat vooraf aan bouwfijnreiniging. Door het vegen of stofzuigen van de MM-vloer, wordt droog los liggend vuil verwijderd.

2.Bouwfijnreiniging:

Gebruik hiervoor het aanbevolen reinigingsmiddel in de aangegeven verdunning. Verminder bij geringe bouwverontreinigingen eventueel de concentratie, afhankelijk van de mate van verontreiniging. Reinig de vloer met goed uitgewrongen wisdoeken volgens de natwismethode in twee stappen. Probeer plasvorming altijd te voorkomen.

Om aanhechtend vuil dat niet kan worden weggewist te verwijderen, kan alternatief een eenschijfsmachine met rode pad voor spray-cleaning worden gebruikt. Wis vervolgens na met schoon water. Probeer plasvorming altijd te voorkomen.

Wanneer bij spray-cleaning een neutraal reinigingsmiddel wordt gebruikt, kan hiermee een zeer doeltreffend reinigingsresultaat worden verkregen.

Bij gebruik van een wisonderhoudsmiddel ontstaat een zowel verdichtende als duurzame onderhoudslaag. Deze beschermt de MMF-vloer tegen mechanische belastingen en vergemakkelijkt bovendien de onderhoudsreiniging.