MMFA gaat de overgang naar een duurzame vloersector vergemakkelijken: Het project CISUFLO ontvangt EU-financiering

Brussel, 11 februari 2021 – CISUFLO, een gezamenlijk project van European Floor Coverings Association (EuFCA) en andere deelnemers in de vloerindustrie zoals onderzoeksinstituten, recyclagebedrijven en overheidsinstanties, is geselecteerd om financiering te ontvangen van het programma Horizon 2020 van de Europese Unie, het grootste financieringsinstrument voor innovatie en onderzoek van de EU. CISUFLO staat voor CIrcular SUstainable FLOoring en heeft als doel een systemisch kader opzetten voor circulaire vloerbedekkingen waaronder elastische vloerbedekkingen, laminaat en tapijten om de milieu-impact van de sector te minimaliseren. Een budget van 7,7 miljoen euro zal beschikbaar zijn voor de verwachte duur van het project van 48 maanden.

Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) zal bijdragen aan het project via EuFCA waarvan het een van de oprichters is. Matthias Windmöller, voorzitter van MMFA, legt uit: “Via CISUFLO ondersteunt de vloersector de transitie van de Europese Unie naar een circulaire economie. Door het stimuleren van innovatie om circulaire oplossingen te ontwikkelen, zal het project bijdragen aan de doelstellingen die zijn uiteengezet in het Actieplan Circulaire Economie en de Industriële Strategie van de EU. MMFA en haar leden zijn er trots op deel uit te maken van dit cruciale project voor onze sector”. Het project zal met name 6 pilots omvatten die zich richten op de productie, sortering, scheiding en recyclage van laminaat, elastische vloerbedekkingen en tapijtvloeren.

Ervan uitgaande dat het project 30% van de markt impacteert, zal CISUFLO helpen om een omzet van ongeveer 5 miljard euro of 12.000 banen te verschuiven naar de circulaire economiesector met een potentieel om dit aantal te verdrievoudigen op de langere termijn. Tijdens het project kan het aandeel circulaire vloerbedekkingen op de markt snel toenemen en oplopen tot 15% tegen 2024, tot 30% tegen 2029 en tot 80% tegen 2035.

De vloerindustrie staat voor verschillende uitdagingen in haar transitie naar circulariteit (complexe waardeketen, wetten en gewoonten die verschillen van land tot land, talrijke producttypes met verschillende grondstoffen en additieven, levensduur gaande van een paar dagen, bijvoorbeeld voor tapijten, tot 20 jaar). CISUFLO zal elk van deze uitdagingen aanpakken en proberen de haalbaarheid aan te tonen van een circulaire benadering in de vloerindustrie met een holistisch concept rekening houdend met logistieke, technische, markt- en wettelijke aspecten. Met andere woorden, CISUFLO zal proberen de link te leggen tussen nieuwe bedrijfsmodellen en de industriële transitie naar circulaire productie.

-/-

Over MMFA: Multilayer Modular Flooring Association is een organisatie die de toonaangevende producenten van vloeren in Europa en hun leveranciers vertegenwoordigt. De vereniging werd in oktober 2012 in München, Duitsland, opgericht door zeven Europese vloerproducenten. Het management van MMFA is sinds november 2019 verhuisd naar Brussel.