Wood – Polymer – Mixed

MMFA geeft de MMF-productcategorieën nieuwe namen

De beroepsvereniging MMFA e.V. heeft nieuwe benamingen voor de productgroepen van de zwevend gelegde, meerlaagse modulaire vloeren (MMF) gekozen. Er werd ook beslist om de verschillende begrippen in dit segment voortaan onder de noemer MMF samen te brengen. De systematiek blijft behouden, de meerlaagse vloeren worden nog altijd volgens hun productsamenstelling gegroepeerd. Sinds november 2018 werkt de vereniging met de nieuwe productcategorieën 'Wood', 'Polymer' en 'Mixed'. De categorie 'Polymer' is onderverdeeld in 'LVT' en 'Rigid'.

Bij de meerlaagse vloeren blijft het hoge tempo van de productontwikkelingen aanhouden. Nieuwe varianten in de samenstelling en de voortdurende groeiende materiaalkeuze maken het aanbod steeds veelzijdiger – en tegelijk onoverzichtelijker. De MMFA-vereniging had haar bestaande productklassen 1, 2 en 3 al in januari 2018 nogmaals gedifferentieerd, om ook met actuele productontwikkelingen rekening te kunnen houden. Eenvoudig gezegd stond de bestaande klasse 1 voor producten op basis van HDF, klasse 2 voor producten op basis van polymeren en klasse 3 voor speciale constructies. Klasse 2 werd verder onderverdeeld in klasse 2A met de klassieke LVT-klikproducten, en in 2B werden in eerste instantie producten met een geëxtrudeerde tussenlaag ingedeeld, die vaak ook als ‘rigid boards’ aangeduid worden.

Ook nieuwe producten worden systematisch ingedeeld

Op de herfstvergadering van de MMFA op 20 november 2018 in Keulen namen de leden na een levendige discussie het besluit om voortaan het begrip ‘klasse ‘ af te schaffen. Sebastian Wendel, plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur van de MMFA en voorzitter van de werkgroep Techniek, verduidelijkt deze beslissing: “De systematiek van de toewijzing van de afzonderlijke MMF-producten blijft behouden, maar de indeling in de klassen 1, 2 en 3 gebruiken we niet langer. Deze beslissing is er gekomen op grond van de overweging dat de classificering verkeerdelijk als een ranking van de producten opgevat kan worden. Voortaan worden de producten bij de MMFA naargelang de MMF-samenstelling in de productcategorieën Wood, Polymer en Mixed onderverdeeld. In de categorie ‘Polymer’ wordt nogmaals een onderscheid tussen de klassieke LVT-klikproducten en de ‘Rigid’-producten op EPC- of SPC-basis gemaakt.”

De genoemde categorieën vormen nog altijd de basis voor de omzetstatistieken van de MMFA, aan de hand van de driemaandelijkse verkoopcijfers van de gewone MMFA-leden. Deze statistieken helpen de vereniging, haar leden en hun klanten om de marktdynamiek beter te beoordelen.

Een overzicht van de MMF-categorieën

WOOD: houten basis met polymeer- of kurkoppervlak

De categorie ‘Wood’ (voorheen: klasse 1) geldt voor producten op een drager op basis van hout (ten minste 65% houtpartikels/-vezels in de drager) met polymeeroppervlak of met kurkoppervlak (dikte kurk minder dan 2,5 mm, dus onder de EN-norm 13489).

POLYMER: polymeerbasis met polymeeroppervlak

De categorie ‘Polymer’ (voorheen: klasse 2) omvat substraten op polymeer- of polymeercomposietbasis. Deze categorie wordt onderverdeeld in de heterogene, (semi-)elastische LVT-klikproducten (meestal volgens EN 10582, voorheen: klasse 2A) en de hardere Rigid-producten (vaak volgens EN 16511, voorheen: klasse 2B). ‘Rigid’ bevat polymeerklikproducten met in eerste instantie geëxtrudeerde tussenlagen op basis van ofwel EPC (Expanded Polymer Core, opgeschuimde tussenlaag) of SPC (Solid Polymer Core, heel compacte tussenlaag). De criteria voor de indeling van de producten in deze subcategorieën worden momenteel door de technische specialisten van de MMFA vastgelegd.

MIXED: alle andere productsamenstellingen

De categorie ‘Mixed’ (voorheen: klasse 3) bevat nog altijd alle overige vloersamenstellingen, die niet bij de andere categorieën of volgens eigen externe normen ingedeeld kunnen worden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld MMF-modules met kliksysteem en textiele deklaag of modules op mineraal dragermateriaal of met een tussenlaag van kurk.

In de drie categorieën kunnen als polymeren zowel pvc als alternatieve kunststoffen vertegenwoordigd zijn.

Ad-hocgroep ontwikkelt tests voor ‘Rigid’-producten

De MMFA denkt al verder dan de indeling in categorieën en werkt in het kader van het thema ‘productclusters’ aan een veel groter concept. Wendel vertelt: “In de toekomst moeten kopers en verwerkers met behulp van de MMF-‘productclusters’ typische eisen aan het desbetreffende product zoals fundamentele vereisten bij de plaatsing duidelijk kunnen vaststellen. Voor deze productclusters willen we de bijbehorende vergelijkingswaarden en standaarden definiëren en ontwikkelen. In onze ledenkring hebben we dit al op verschillende bijeenkomsten intensief besproken en het thema zal ons nog enige tijd bezighouden.”

De MMFA draagt met haar activiteiten op dit vlak actief tot de verhoging van de productkwaliteit bij. Voor de op EPC en SPC gebaseerde planken ontbreekt bijvoorbeeld de jarenlange praktijkervaring, in tegenstelling tot de producten met HDF-drager. Tot nu toe bestaan er nog geen algemeen bindende eisen en standaarden voor de beoordeling van de kwaliteit van onderplaten. De MMFA beschouwt het opvullen van deze leemte als een dringende opdracht en heeft hiervoor een eigen werkgroep opgericht. Deze werkgroep moet de vloersystemen onderzoeken, hun eigenschappen definiëren en meetprocedures met reproduceerbare resultaten ontwikkelen, die dan eerst in de eisen van de vereniging gepubliceerd en later in de EU-normen geïntegreerd kunnen worden. Mogelijke parameters voor de gedifferentieerde beoordeling van de EPC- of SPC-systemen kunnen bijvoorbeeld stijfheid, elasticiteit, doorbuiging of dichtheid zijn.
www.mmfa.eu

INFOBOX

MMFA-productcategorieën – geactualiseerde versie, geldig vanaf 20.11.2018
Productcategorieën voor zwevend gelegde, meerlaags opgebouwde modulaire vloeren (MMF) die door de MMFA gedekt worden, goedgekeurd op de bijeenkomst van de MMFA-werkgroepen Techniek en Marktontwikkeling in Keulen op 20 november 2018.

WOOD
Houten drager met polymeer- of kurkoppervlak.
Alle producten op een drager op basis van hout (≥ 65% houtpartikels/-vezels in de drager) met polymeer- of kurkoppervlak (dikte kurk < 2,5 mm).

POLYMER
Polymeerdrager met polymeeroppervlak.
Substraten op polymeer- of polymeercomposietbasis met polymeeroppervlak en/of polymeerlaksysteem.
met twee subcategorieën:
– LVT: LVT-klikproducten.
– Rigid Products: EPC – SPC.
Alle andere polymeerklikproducten op basis van EPC (Expanded Polymer Core) of SPC (Solid Polymer Core).

MIXED
Alle andere samenstellingen.
Opmerking: tot de productcategorie ‘Mixed’ behoren bijvoorbeeld MMF-modules met kliksysteem en textiel oppervlak of systemen op een minerale drager.

Afbeeldingen
Fotobijschriften

mfnd1902_b1: Overzicht van de MMFA-categorieën, gegroepeerd volgens MMF-productsamenstelling. – Afbeelding: MMFA
mfnd1902_b2: Sebastian Wendel, MMFA: “Voortaan worden de producten bij de MMFA naargelang de MMF-samenstelling in productcategorieën onderverdeeld, namelijk Wood, Polymer en Mixed. – De systematiek blijft behouden, de meerlaagse vloeren worden volgens hun productsamenstelling gegroepeerd.”

Beeldmateriaal

image

mfnn1902_b1: Overzicht van de MMFA-categorieën, gegroepeerd volgens MMF-productsamenstelling. – Afbeelding: MMFA

(530.37 Kb)

Download
image

mfnd1902_b2: Sebastian Wendel, MMFA: “Voortaan worden de producten bij de MMFA naargelang de MMF-samenstelling in productcategorieën onderverdeeld, namelijk Wood, Polymer en Mixed. – De systematiek blijft behouden, de meerlaagse vloeren worden volgens hun productsamenstelling gegroepeerd.”

(73.44 Kb)

Download